Det Grå Guld – mødet over grænsen

Grænseforeningen Aabenraa og Sydslesvigsk Forening Flensborg By byder på et nyt møde i rækken “Det Grå Guld”. Det lægger op til interessante fortællinger om livet i grænselandet ud fra den personlig vinkling og livsfortælling. 

Nordfra fortæller erhvervsmanden, politikeren og kunstmæcenen Christian Panbo fra Aabenraa om sit righoldige og engagerede liv. Han bygger træhuse, er politisk aktiv og samler på guldalderkunst. En mand med indsigt og udsyn.

Sydfra fortæller sydslesvigeren med stort S, Flemming Meyer, om sit liv som familiemenneske, motorcykelentusiast, folkeskolelærer og politiker. Mest kendt er Flemming Meyer som SSW-politiker, tidligere medlem af Landdagen i Kiel og landsformand for SSW.

Det praktiske
Mødet holdes den 30. marts 2023, kl. 14:30 i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa.

Der er gratis entré. Tilmelding foregår via bysekretariatet per mail (flby@syfo.de) eller på telefon 0461 14408-125/-126/-127.

Twitter
LinkedIn
Facebook