(Foto: SSW)

SSF opfordrer medlemmer til at stemme på mindretallets parti SSW

Ved kommunalvalget den 14. maj 2023 stiller SSW igen op, og som kulturel hovedorganisation i det danske mindretal, er det for SSF en selvfølge at støtte op om mindretallets parti. Derfor sender SSF en opfordring om at gå til valg ud til alle sine medlemmer. Den bliver sendt ud digitalt, men kan allerede læses her:

»Stem på mindretallets parti – SSW

Kære SSF-medlemmer, kære venner,
den 14. maj 2023 er der kommunalvalg i Slesvig-Holsten, men allerede fra starten af april kan man brevstemme på partier og kandidaterne.

Mindretallets parti – SSW – stiller atter op i hele Sydslesvig med Kiel og Helgoland. I over 60 kredse og kommuner har partiet opstillet næsten 600 kandidater. I de seneste fem år har SSW i mange kredse og kommuner opnået gode resultater for mindretallet. F.eks. sørgede SSW for, at også de danske elever i Slesvig-Flensborg amt fik gratis skolekørsel, at de danske skolers skolefritidsordning i Flensborg blev ligestillet, at Husumhus fik offentlige tilskud til renoveringen, at Harreslev-Kobbermølle Danske Skole fik en ny tilkørsel eller at Engelsby centret i Flensborg blev renoveret og..og.. og.

Disse og mange andre eksempler viser, at det fortsat kun er SSW, der sætter mindretallets tarv på dagsordenen i kredsene og kommunerne.

Selv om vi er kommet langt med mindretallets ligestilling, er der fortsat mange udfordringer i de sydslesvigske kommuner.

F.eks. er der rigtig mange kommuner, der ikke vil give tilskud eller ikke giver nok tilskud til de danske skolefritidsordninger, til vores biblioteker, til vores sundhedstjeneste eller til SSF. Det er ikke i orden, at vi 2023 fortsat ikke overalt har opnået ligestilling for mindretallene i kommunerne.

Kun en stærk SSW-repræsentation i din kommune og/eller din kreds sikrer bedre forhold for mindretallenes børn og organisationer. Vi anbefaler derfor, at du til kommunalvalget i Slesvig-Holsten sætter dit kryds ved SSWs kandidater. Således, at vi den 14. maj atter kan sige: Når SSW går til valg, så går hele mindretallet til valg.

Med venlig hilsen

Gitte Hougaard-Werner SSFs formand

Christian Dirschauer SSWs landsformand«

Twitter
LinkedIn
Facebook