Enden på strukturdebatten er starten på noget nyt

SdU og SSF går sammen om at udgive et fælles medlems- og informationsblad.

Det er den store nyhed denne torsdag den 12. januar 2023, men et øget samarbejde mellem de to store folkelige organisationer i Sydslesvig har ligget i luften et stykke tid. Det kommer i kølvandet på endnu en kuldsejlet debat om en mulig grundlæggende forandring af den overordnede struktur i mindretallet.

– Det er ikke nogen hemmelighed, at SdU og SSF gik ind i debatten med ønsket om, at der ses nærmere på, hvordan en grundlæggende forandring kunne se ud. Vi kunne se potentiale i, at en mere moderne struktur bedre kunne imødekomme nogle af de udfordringer, som vi i fællesskab står overfor, forklarer SdU-direktør Anders Kring.

Han suppleres af SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen:

– En af de store udfordringer, som forvaltningscheferne pegede på, er det stigende fokus på kommunikationsområdet. Det kræver flere ressourcer, men dem kan vi ikke bare hente udefra. Derfor skal vi blive bedre til at koordinere vores indsats, og med det in mente giver det god mening, at vores kommunikationsafdelinger rykker tættere sammen.

På den baggrund holdt de folkevalgte bestyrelser i SdU og SSF møder for at se på, hvordan et øget samarbejde kunne se ud.

– Det har været meget positive møder, der var præget af nysgerrighed og en konstruktiv tilgang. Vi har set på mulighederne frem for at holde fast i vores positioner, fortæller SdU-formand Kay von Eitzen.

Han minder samtidig om, at de to organisationer allerede satte et godt startskud med fællesprojektet Løveløbet, som i den grad var en succes.

– Vores grundlag er en fælles sag og det folkelige arbejde. SdU og SSF er to sider af samme sag. Derfor giver det god mening, at vi slår vores kræfter sammen, når opgaven lægger op til det, tilføjer Kay von Eitzen og nævner i samme ombæring Europeada, som SdU og SSF ligeledes er gået sammen om.

Handler om mindretallet

Gitte Hougaard-Werner, SSFs formand, minder samtidig om, hvad snakken vedrørende en forandring af strukturen, hele tiden har handlet om. 

– For os handlede det om, at vi finder frem til, hvordan vi bedst muligt kan skabe gode rammebetingelser og gode tilbud til mindretallets medlemmer. Dét har hele tiden været kernen i debatten. Vi har dog måtte erkende, at der ikke overalt er vilje til at forandre strukturen grundlæggende, hvilket vi accepterer. Det ændrer dog ikke på, at vi skal fremtidssikre mindretallet. Det behøver ikke betyde fusioner eller de helt store armbevægelser. Nu starter vi med at gå sammen om at udgive Ugeavisen Sydslesvig samtidig med at vi arbejder på fælles projekter. Og så tager vi den derfra, siger Gitte Hougaard-Werner. SdUs styrelse og SSFs forretningsudvalg er startet på at holde fælles møder, hvor samarbejdet og mulige fælles projekter drøftes. Møderne bruges desuden til at skabe relationer mellem hinanden, for i sidste ende handler arbejdet i SdU og SSF om samme sag – det danske mindretal i Sydslesvig.

Twitter
LinkedIn
Facebook