100-års jubilæum udskudt til efter omfattende renovering

Det var lige før hun blev glemt – den gamle danske dame Slesvighus, der fyldte 100 år forleden. Heldigvis faldt amtskonsulent Lars Thomsen over det skarpe hjørne, da han var inde på SSFs hjemmeside. Der står, at Slesvighus blev købt den 23. januar 1923. Siden dengang er Slesvighus i det danske mindretals tjeneste på den ene eller anden måde.

Slesvighus har en lang og stolt historie, men den startede ikke i det danske. For inden Slesvighus overgik i danske hænder, var bygningen, som er opført 1901, i brug som hotel ved navnet “Hotel zum Holsteinischen Hause”.

I 1923 blev det så købt op på foranledning af Jutta Skrumsager med det formål at tjene som dansk samlingssted. Købesummen var 42 mio. rigsmark, hvilket dengang svarede til omkring 10.000 dkr. For den sum fik mindretallet et hotel inklusive en biograf, der befandt sig i salen.

Ejendommen og hele bygningskomplekset, som vi i dag kender som Slesvighus, er sidenhen blevet brugt på forskellige måder:

Det har været kirkesal, bysamlingslokaler og i den store sal holdt de dansksindede fra Slesvig og oplandet diverse stormøder. Salen blev til tider også brugt som overnatningssted af både vandrere, spejdere og gennemrejsende studenter. Der blev i løbet af årene også huset en dansk børnehave, og fra 1955 til 1. januar 2000 har Slesvighus også fungeret som hotel og restaurant – under navnet “Skandia”.

Der var dog også i den tid altid foreningslokaler til brug af mindretallet i bygningen. Efter tiden som hotel og restaurant har den øverste del af bygningen stået ubrugt. I de andre dele af bygningen er der idag mødelokaler, en stor sal, som blandt andet bruges til teaterforestillinger og koncerter. Desuden er Gottorp Amts sekretariat i bygningen.

Endvidere har Flensborg Avis og SSW lejet kontorer på stedet.

Omfattende renovering
Slesvighus skal føres tilbage til sit oprindelige formål – nemlig at være et samlingssted for medlemmerne af det danske mindretal i Slesvig og omegnen.

På den baggrund er SSF siden 2011 i gang med en omfattende renovering af Slesvighus, så bygningen igen i sin helhed bliver et samlingssted for det danske mindretal.

Renovationsarbejdet er formentligt også grunden til, at 100-års-jubilæet næsten blev glemt. Slesvighus står lige nu foran den tredje og foreløbig sidste byggefase i forbindelse med renoveringen. Byggefasen realiseres med økonomisk støtte fra Tysklands indenrigsministerium (Bundesministeriums des Innern und für Heimat), der hvert år bevilliger en sum på 150.000 euro til projekter.

SSF kan de næste seks til otte år øremærke disse midler til renoveringen af Slesvighus. Takket være midlerne fra det tyske ministerium, går Slesvighus efter lange byggefaser en strålende fremtid imøde – som samlingssted.

Plads til mange
Byggeplanerne tilgodeser flere af mindretallets organisationer og medlemmer. Der er for eksempel indtænkt mødelokaler til SSW Ungdom samt mødelokaler til SSFs distrikter, som ikke har egne mødefaciliteter. Der bliver desuden mulighed for at etablere kontorer.

Ifølge planerne kan 3. del af renoveringen starte i løbet af foråret og afsluttes i slutningen af 2023. Der kan selvfølgelig altid ske noget uventet i løbet af en byggefase, men skulle alt gå efter planen, kan der i år holdes et brag af en 100-års-fest i et nyrenoveret Slesvighus.

Twitter
LinkedIn
Facebook