En vellykket generalforsamling på Sild

Tirsdag den 7. februar holdt SSF Sild deres årlige generalforsamling. 32 glade medlemmer havde fundet en siddeplads i klublokalet i Kejtum hal.

Formand Astrid Detlefsen berettede om et væld af gode aktiviteter. Hun kom blandt andet ind på Prinsesse Benediktes besøg på Sild, som var et af årets højdepunkter for distriktet.

Derudover berettede hun om Årsmødet, Skt. Hans festen og vellykkede koncerter på øen. Julemarked, loppemarked og meget andet.

Derefter berettede Peter Petersen om aktiviteterne i Aktiv-cafeen, her savnes flere aktive medlemmer, der udnytter de gode faciliteter på stedet. Åbningstiderne i Aktiv-cafeen er ændret til at de starter kl. 15 fremover.

Før man gik til valgene havde Astrid Detlefsen så æren at takke det mangeårige bestyrelsesmedlem Silke Nielsen for det store arbejde hun havde udført i de sidste mange år.

Silke Nielsen fik overrakt en flot buket (billedet).

Astrid Detlefsen blev genvalgt som formand.

Liv Ossenbrüggen og Hiltje Veriesema blev genvalgt som bisiddere og der blev med Susanne Ivalo Rasmussen og Dürken Ulmer valgt 2 nye bisiddere. Velkommen til i bestyrelsen.

Medlemstallet ligger på 434, som er en stigning i forhold til sidste år.

Twitter
LinkedIn
Facebook