De Tilsluttede forbliver i Samrådet

Torsdag aften holdt De Tilsluttede Foreninger ekstraordinært møde på Flensborghus. Det var der indkaldt til efter at SSF trak sig fra Det Sydslesvigske Samråd. De Tilsluttede Foreninger, der p.t. er 19 foreninger med en paragraf i SSFs vedtægter, er en sammenslutning af selvstændige foreninger med to repræsentanter i Samrådet. Derfor skulle forsamlingen torsdag aften beslutte, […]

25 år europæisk sprogcharta

Den 1. marts 1998 blev den europæiske sprogcharta indført i flere EU-stater. Chartren for regional- og mindretalssprog havde dengang og har fortsat formålet, at regionalsprog og mindretalssprog anerkendes som kulturarv. I Slesvig-Holsten er fire sprog omfattet af chartren: Dansk, frisisk, romanes og plattysk. De udgør en vigtig del af landsdelenes mangfoldighed, ligesom andre regionalsprog og […]