De Tilsluttede Foreninger består af en række forskellige foreninger, der selvstændige, men tilsluttet SSF.

De Tilsluttede forbliver i Samrådet

Torsdag aften holdt De Tilsluttede Foreninger ekstraordinært møde på Flensborghus. Det var der indkaldt til efter at SSF trak sig fra Det Sydslesvigske Samråd.

De Tilsluttede Foreninger, der p.t. er 19 foreninger med en paragraf i SSFs vedtægter, er en sammenslutning af selvstændige foreninger med to repræsentanter i Samrådet.

Derfor skulle forsamlingen torsdag aften beslutte, hvordan sammenslutningen forholder sig i den kommende proces i Samrådet.

Mødet startede med, at Henry Bohm, der sammen med Finn Limbrecht repræsenterer De Tilsluttede Foreninger i Samrådet, gjorde rede for den aktuelle situation samt udviklingen.

Derefter fortalte Gitte Hougaard-Werner, SSF-formand, og Jens A. Christiansen, SSF-generalsekretær, hvad der førte til SSFs beslutning om at trække sig. De forklarede blandt andet, hvordan da oplevede situationen i Samrådet og fastslog, at de ikke har kunnet se nogen positiv udvikling i Samrådet, der aldrig har haft de funktioner, man udefra har tilskrevet det.

– Samrådet har for eksempel aldrig givet nogen mandat til noget som helst, lød det fra Jens A. Christiansen.

Han pegede også på, at Samrådet lukkede debatten om en grundlæggende forandring af den overordnede struktur, men at der efterfølgende var forsøg på at forandre samarbejdsaftalen, så opgaver, der historisk set altid har ligget hos SSF, overtages af Samrådet.

Gitte Hougaard-Werner understregede i al tydelighed, at SSF fortsat samarbejder – ligesom SSF altid har gjort.

– Problemet er ikke samarbejdet. Det fungerer rigtig godt på nærmest alle områder. Samrådet er problemet, og vi har mange gange forsøgt at rette op på situationen. Men det er kun blevet værre. Det er blevet så betændt, at vi simpelthen ikke kan være det bekendt længere, sagde SSF-formanden.

Forståelse
Oplevelsen af den betændte stemning bekræftede blandt andet Annemarie Erichsen.

Hun kender både til Samrådet, hvor hun har været med i syv år og hun er repræsentant i SSFs Hovedstyrelse. Samtidig har hun en post i Sundhedstjenestens bestyrelse.

I sidstnævnte funktion var hun blevet bedt om at tage stilling til Sundhedstjenestens mandat ved formandsvalget i Samrådet. Gitte Hougaard-Werner stod til genvalg, og Christian Jürgensen, formand for bestyrelsen i Centralbiblioteket, stillede også op.

– Da vi drøftede, hvem Sundhedstjenesten skulle pege på, blev der sagt, at Gitte havde gjort det godt, men at man i hvert fald ikke ville have en formand fra SSF, berettede Annemarie Erichsen.

– I mine øjne er det kun logisk og konsekvent, at SSF har trukket sig fra Samrådet, sagde hun.

Kirsten la Cour berettede på samme måde om episoder, der tegnede et tydeligt billede af situationen.

– Jeg har repræsenteret jer i Samrådet i mange år, men jeg må sige, at situationen har forandret sig, sagde hun og pegede på, at ikke alle organisationer længere føler ansvar for hele mindretallet.

Anke Spoorendonk delte Kirsten la Cours opfattelse.

– Måske var det en ide at stille et Dannebrog på bordet, når Samrådet holder møder. På den måde bliver man altid mindet om, hvad det hele handler om, sagde hun.

Savner selvkritik
SSFs beslutning mødte også kritik. Daniel Dürkop, formand for Sydslesvigs Selvhjælp, efterlyste blandt andet selvkritik hos SSF.

– Jeg savner, at I spørger jer selv, hvilken rolle I har haft i Samrådet. Jeg oplever, at I har talt Samrådet ned, sagde han, og kom derefter ind på, hvem der repræsenterer mindretallet udadtil.

– Det mener jeg, SSF skal gøre. Men denne opgave kan man ikke bare tage. Den skal gives, og her savner jeg ydmyghed hos SSF. Ligesom jeg savner, at SSF informerer om, hvordan opgaven udfyldes, lød det fra Daniel Dürkop.

Georg Buhl fra Dansk Journalistforening mente, at man bør føre demokratidebatter frem for de evige strukturdebatter og han fastslog, at Samrådet ikke har stillet fallit, hvilket Henry Bohm havde sagt ved seneste møde i Samrådet.

Beslutning
Holdninger lå på flere områder langt fra hinanden, men der var enighed om, at De Tilsluttede Foreninger skal forblive i Samrådet for at kunne være med i processen. Til det kom SSF med en klar tilkendegivelse:

– For os repræsenterer I det folkelige arbejde. Vores medlemskab i et nyt organ, gør vi afhængig af, at De Tilsluttede Foreninger også får en plads i det, fastslog Jens A. Christiansen, der hilste forsamlingens beslutning om at forblive i Samrådet velkommen.

De Tilsluttede Foreninger holder igen møde i april. Samrådet holder møde den 20. marts.

Twitter
LinkedIn
Facebook