Aktive Kvinder: En fortælling om håb

Det gik anderledes end forventet, da DSH Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig søndag holdt 75 års jubilæum.
Der var godt nok lagt op til den store festmiddag, men også til lidt vemodighed, fordi foreningen i januar meddelte, at det skarpe hjørne bliver den allersidste fødselsdagsfest. Der arbejdes nemlig på at opløse hovedorganisationen, fordi det har været umuligt at finde nogen til at overtage bestyrelsesarbejdet.

Derfor lå der op til mødet en vis form for sorg i luften, men på selve dagen var stemningen en helt anden. Der blev grinet, sunget, og snakket på livet løs. Faktisk havde foreningen endda frabedt sig lange festtaler, fordi de aktive kvinder til jubilæumsfesten, der blev holdt på kroen i Freienwill, hellere ville have tid til at hygge sammen. Den bøn indfriede de mange officielle gæster, og det sønderjyske band holdt sig også tilbage med alt for mange numre. Endda køkkenet lod sig tid mellem de velsmagende retter, så der på alle måder var god tid til at nyde fællesskabet.

Måske noget på vej
En af forklaringerne på den gode stemning kom formand Karen Scheew med:

– Vi ville faktisk stoppe med hovedorganisationen med udgangen af 2023 – sålænge vi selv kan køre foreningen ned på en god måde. Men der er pludselig kommet nye tanker, nye ideer. Måske lykkes det alligevel at fortsætte. Det ville jo være fantastisk, lød det fra formanden.

Hun forklarede efterfølgende, at en passende person har vist interesse for at overtage ledelsen af hovedorganisationen. Det er for tidligt at sætte navn på, hvem det er, og der er også mange ting, der skal falde på plads endnu. Men der er håb forude, og måske kan den stolte og traditionsrige forening Aktive Kvinder i Sydslesvig fortsætte arbejdet.

Lang tradition
Den 12. marts 1948 blev sammenslutningen De Sydslesvigske Husmoderforeninger (DSH) stiftet med en hovedstyrelse, som dengang bestod af 22 formænd og et forretningsudvalg. Sammenslutningen omfattede omkring 2.000 medlemmer, der modsat Den slesvigske Kvindeforening fra 1922, primært arbejdede i byerne.

I de første år var arbejdet i DSH præget af efterkrigens voldsomme udfordringer, der i høj grad skulle løses af kvinderne. De havde i de mange svære år efter krigen lært at indstille sig på de kummerlige forhold.

De fik blandt andet hjælp via husholdningskonsulenter, der kom til Sydslesvig for at undervise i økonomisk og praktisk husførelse. Samtidig gav de kvinderne et frisk pust i form af oplysninger, der gav dem en større horisont og friere indstillinger til mange spørgsmål.

I 1950’erne udviklede foreningen sig. Foruden det normale foreningsliv, var der sygeplejeafdelinger i 10 byer. Der var sygebesøg og hjælp i 14 byer, der blev udlånt vugger og babyudstyr i op til otte måneder, der blev tilbudt økonomisk hjælp og mødre blev sendt til Rømø Hvilehjem.

Det stadige problem
Medlemstallene begyndte at dale og i 1970’erne var DHS nede på omkring 1200. Enkelte foreninger var holdt op, og Elva Thorup Nielsen (formand 1979-1988) satte ord på det stadige problem:

“Hvordan får vi de unge til at fatte interesse for husmoderforeningens arbejde; hvordan kan husmoderforeningens tilbud passes ind i nutidens samfund?”

Ligesom husmoderforeningerne i Danmark, skiftede DHS navn til Aktive Kvinder, men det hjalp ikke. I Danmark blev hovedorganisationen nedlagt, og i dag findes der kun få lokalforeninger rundt omkring i landet.

I Sydslesvig består hovedorganisationen endnu, men de fleste lokalforeninger er nedlagte. Der er kun 249 aktive kvinder tilbage i Flensborg, Slesvig, Egernførde og på Før.

Tid til februar 2024
Hvordan historien om Aktive kvinder i Sydslesvig ender, er endnu uvis. Hovedforeningen har indledt processen for at opløse sig selv. Det betyder, at der på tre generalforsamlinger skal stemmes for opløsningen. Første møde har fundet sted, de andre to følger i august og februar. Indtil da er der tid til at finde nogle, der ønsker at overtage foreningen, der ligesom dets medlemmer og uden for rampelyset har haft kæmpe betydning for det danske mindretal i Sydslesvig.

Twitter
LinkedIn
Facebook