Altid gang i Sct Georgs Gildet i Flensborg

Den 16. marts holdt Sct. Georgs Gildet i Flensborg sit årlige gildeting i Det Danske Hus i Sporskifte. Her berettede gildemester Ami Jessen om mange spændende tiltag i gildeåret 2022/23. 

Men først mindedes gildet fire markante og trofaste medlemmer, Kirsten Fabricius, Mucki og Torben Kvist samt Roland von Oettingen, der var gået hjem indenfor de sidste 8 måneder og som vil blive meget savnet i gildets kreds.

Dernæst kom gildemesteren ind på de mange aktiviteter. Her nævnte hun for eksempel en vandretur til Jägerslust i februar 2022, en tur til Museet Mellem Slesvigs Grænser i Rens i april, det internationale gildetræf ”Grænsetræf/Grenztreff” på Tydal i maj, højmessen i Ansgar Kirken i Flensborg i maj samt en gildeekspedition til Mecklenburg-Vorpommern i slutningen af maj 2022.

Gildet havde sandelig mange aktiviteter at se tilbage på. Som altid deltog gildemedlemmer i De danske Årsmøder og i SanktHansaften. Ligesom gildemedlemmer var med til Spejdernes Lejr, der i 2022 blev holdt på Hedeland ved Roskilde. Gildet gav også en hjælpende hånd til hjemløse ved at indsamle og aflevere ca. 20 soveposer og liggeunderlag til foreningen Helferherz i Alholzkrug (Gammel Skovkro).  

Afslutningen på 2022 blev holdt med en festlig julefrokost, hvorefter det høje aktivitetsniveau fortsatte.

Det nye år startede med Nytårsgildehal i Det Danske Hus. 

På gildetinget den 16. marts 2023 ønskede Gildekansler Inger Pfingsten at fratræde efter 17 års tjeneste som gildekansler. Den nye på posten er Ute Clausen.

Der blev desuden uddelt tre 40-års nåle, og det var ægteparret Thie og Chresten Eriksen samt Ami Jessen, der var modtagere. 

Kommende arrangement
Søndag, den 23. april 2023 holder gilderne i Danmark og Sydslesvig en ”Spis ude dag” for at markere, at Gildebevægelsen fylder 90 år. Også Flensborg Gildet markerer dagen ved Det Danske Hus i Sporskifte.

Programmet
Kl. 10.00 kort morgenandagt
Kl. 10.30 Gildehal med optagelse af nye svende og optagelse af væbnere. 
Slut kl. 13.30
Skulle der være interesse i at blive optaget i Sct. Georgs Gildet Flensborg på Sct. Georgsdag gives info hos Ami Jessen: 01788164479 eller pr. mail: amjess@aol.com.

Twitter
LinkedIn
Facebook