Foto: Lars Salomonsen

Nekrolog fra Anders Kring, Jens Kring og Aase Stryi om deres far

Fhv. generalsekretær for Sydslesvigsk Forening Karl Kring afgik 98 år gammel, ved døden tirsdag den 21. marts 2023. Karl Kring blev uddannet som købmand i en flensborgsk engroshandel. Som 17-årig blev han indkaldt til krigstjeneste, hvor han først kom til Norge, siden til Frankrig. Ved krigens slutning var han tildelt et cykelkompagni på Fanø. Karl blev i 1944 i Frankrig sendt ud sammen med 180 mand, hvoraf han var én af de 11, der ved dagens slutning stadig var i live. Han havde set frygtelige ting, men vi mærkede aldrig, at krigen havde sat spor i vor fars sind, før han for nogle år siden blev involveret i et mindre færdselsuheld, hvor han fik et voldsomt flashback til oplevelserne under krigen.

Ved Tysklands nederlag kom han i kort tid i engelsk krigsfangenskab i Ditmarsken, hvor fangelejren bestod af en indhegnet græsmark og forplejningen bestod af rødbeder, rekvireret fra de lokale tyske bønder.

Hjemvendt fra krigen fortsatte han sit job i engroshandelen, men involverede sig også voldsomt i arbejdet med at få Sydslesvig hjem til Danmark. Dansk kunne han ikke, selv om hans far var fra egnen nord for Læk og derfor havde sønderjysk modersmål. Han fik det dog hurtigt lært, og det hjalp også meget, at han havde lært sig noget norsk som besættelsessoldat. Da han blev forlovet med sin Ingrid, vores mor, lovede de hinanden kun at tale dansk sammen, og også at opdrage deres børn på dansk. Det løfte holdt de, selv om han godt kunne slå over i sit plattyske modersmål, når temperamentet var ved at løbe af med ham. Så derfor blev sydslesvigdansk vores modersmål.

Arbejdet i engroshandelen sluttede i 1955, hvor Karl fik ansættelse på Flensborghus i Bysekretariatet. Senere blev han spurgt, om han kunne tænke sig at søge den vakante stilling som forretningsfører for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, hvilket han gerne ville. 

I jobbet hos ungdomsforeningerne stod han blandt andet for opførelsen af Idrætshallen i Flensborg og etablering af kursus- og lejrskolecenteret Christianslyst ved Sdr. Brarup.

Karrieren sluttede han som generalsekretær for Sydslesvigsk Forening. Hans interesse for historien gjaldt bl.a. Hedeby, hvor han bidrog til en film om Danmarks første kendte bysamfund og Danevirke, hvor han fandt både bygning og midler til at etablere SSFs museum Dannevirkegården.

Ud over arbejdet for SdU og SSF var han bl.a. aktiv indenfor mindretalsorganisationen FUEN, Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejdet og The European Bureau for Lesser Used Languages.

Karl Kring brændte for mindretallet. Hans børn husker ham som den, der allerede var taget på arbejde, når de stod op for at gå i skole og som først kom hjem, når aftensmaden stod på bordet kl. seks, derefter at haste til møde et eller andet sted i Sydslesvig for så at vende tilbage sent om aftenen.

Som pensionist flyttede han og Ingrid til Harreslev. Tiden gik med at passe hus, have og mange bekendtskaber og ikke mindst mange rejser ud i Verden sammen med Ingrid. Karl voksede op som barn i en flensborgsk arbejderfamilie. Inderst inde vedblev han nok at være socialdemokrat og han følte det naturligt at være medlem af fagforeningen VERDI hele livet.

Karl mistede sin Ingrid for 2 år siden. Hun var baglandskvinden, som gjorde det muligt for ham at arbejde – eller rettere – leve det liv for det danske, som fyldte så meget for ham.

Twitter
LinkedIn
Facebook