(Foto: Sebastian Iwersen, Flensborg Avis)

Joachim Martins utrættelige indsats og engagement i SSF

Med SSFs tidligere Amtsformand Joachim Martins død, har SSF mistet en god ven.
Joachim Martin er den 4. januar, 79 år gammel, stille sovet ind.
I over 45 år var han med en utrættelig indsats og engagement aktiv i mange af de danske foreninger og ikke mindst i SSF. Her var han formand i SSF-Amtsstyrelsen i 16 år, først for Rendsborg og senere for Rendsborg-Egernførde. Efter sin formandspost fortsatte han som næstformand helt indtil 2016. I distriktsbestyrelsen Rendsborg var Joachim over 30 år medlem, heraf 26 år som formand.
Da Amtsmandsgården – Joachims hjertebarn, mindretallets midtpunkt for kulturlivet og placeret centralt i Rendsborg by, måtte opgives, kæmpede Joachim længe for dette sted. Han måtte dog kapitulere til

sidst, og i det derefter nybyggede Ejderhus i Bydelsdorf, forblev han også aktiv til det sidste, hvor han sammen med Ruth altid havde en hjælpende hånd ved arrangementer for distriktets 60+ medlemmer.
Vi har bare meget at takke ham for, hans uundværlige indsats for mindretallet, den store hjælpsomhed, det gode humør og en rungende latter.

Æret være Joachim Martins minde,
vores tanker og dybeste medfølelse går til Ruth og familien.

SSF-Amtsstyrelsen for Rendsborg-Egernførde amt.

Twitter
LinkedIn
Facebook