Paller, øremuffer og hængekøjer

På Nystadens Børne- og Ungdomshus er der blevet indrettet et nyt lektielokale, hvilket dog er meget mere end bare et lokale til lektier.

Fordelt over flere etager, har børnene på Nystadens BoU plads til at udfolde deres kreativitet, bevægelsestrang eller finde en rolig plads til hygge og afslapning med vennerne. Del af dagligdagen er dog også deres lektier. For at gøre forskel for børnenes lektiesituation og optimere lektiekvaliteten, er der på ungdomshuset blevet renoveret et lokale til netop dette formål.

Børnemøder

En vigtig del i børn og unges udvikling er at blive involveret i beslutninger samt at tage ansvar for sig selv og andre. Dette er der stor fokus på i SdU, hvorfor der jævnligt afholdes børnemøder på Nystadens BoU. Her får husets børn og unge muligheden for at medbestemme dagligdagen på institutionen og ytre deres interesser, behov og ønsker. Også husets nye lektielokale og dets indretning blev planlagt på børnemøderne, hvor de præsenterede ønsket om en sofa, hængekøjestole og store siddepuder til gulvet. 

Fundraising

Den sidste renovering af kælderlokalet var allerede en del år siden og det kunne ses. For at kunne realisere projektet, søgte lederne penge i forskellige fonde og sommerferien blev

startskuddet for renoveringsprocessen, hvor både børn og personale hjalp til. 

-Det, at børnene har været med til planlægningen, designet og lidt af renoveringen, gør, at de føler ejerskab overfor lokalet. Også når de efterfølgende så bruger det, fortæller Svea Wanger, der er husets souschef. 

Frit valg

Det nye lektielokale skulle være et rum, der kunne dække over forskellige behov og fange husets børn og unge dr, hvor de er. -Vi vil gerne tilbyde vores børn og unge et godt lektieklima og imødekomme deres forskellige behov. De skal selv kunne vælge deres lektieposition om det er i hængekøjestolene, på gulvet eller ved bordet, siger Svea. 

Lokalet inkluderer desuden et læsehjørne med bøger fra projektet bogglad som Nystadens BoU har sammen med biblioteket. Til dem der har brug for en mere rolig lektieatmosfære, er der blevet sørget for øremuffer. 

-Helt færdige er lokalet ikke endnu, da der blandt andet mangler billeder på væggene, men allerede nu er det en stor succes. Det er et fedt lokale og børnene bruger det rigtig meget. Efter lektielæsningen, sidder de og hygger i hængekøjestolene eller på pallesofaen, afrunder Svea.

Twitter
LinkedIn
Facebook