SSF trækker sig fra Samrådet

Onsdag aften besluttede SSFs Hovedstyrelse enstemmigt at opsige den samarbejdsaftale, der danner grundlaget for Det Sydslesvigske Samråd. Dermed trækker SSF sig fra rådet, der gang på gang har været årsag til negative overskrifter.

Beslutningen blev truffet på et ekstraordinært møde onsdag aften. På dagsordenen stod kun ét emne: “SSFs fremtidige position i Samrådet”. Forinden havde SSFs Forretningsudvalg enstemmigt indstillet til Hovedstyrelsen, at mindretallets kulturelle hovedorganisation trækker sig fra Samrådet.

– Vi har efter de seneste møder i Samrådet drøftet udviklingen, og vi vurderer, at SSF ikke længere kan stå inde for, hvad der foregår i Samrådet, fastslår SSF-formand Gitte Hougaard-Werner.

Hun peger blandt andet på, at Samrådet er præget af bloktænkning, mistro og misundelse, og at situationen er så betændt, at demokratiske beslutninger ikke er mulige. Udviklingen har ført til, at der både er uenighed om simple ting som et formandsvalg, men også om grundlæggende ting som for eksempel et fælles statement om krig i Ukraine eller en fælles sprogpolitik.

På det seneste møde i Samrådet den 23. januar 2023 blev den betændte situation nok engang tydelig. Her blev der op til mødet holdt et lukket formandsmøde, hvor en lille gruppe af Samrådets medlemmer forhandlede, hvem der skal være formand.

– Lukkede formandsmøder og mistillid er ikke noget, vi som fællesskab kan være bekendt. Samarbejdet skal handle om mindretallet og ikke om, hvem man svinger godt med eller ej, siger Gitte Hougaard-Werner, der samtidig understreger, at der har været talrige forsøg på at rette op på situationen.

– Udviklingen er ikke ny. Vi har talt om det her rigtig mange gange – også i Hovedstyrelsen og på Landsmødet – men det er desværre ikke lykkedes at rette op på udviklingen. Vi tror ikke længere på, at skuden kan vendes. Vi mener endda, at det er uansvarligt, uøkonomisk og naivt at fortsætte som hidtil, når der ikke er den mindste udsigt til forbedring, lyder det fra et enigt SSF-Forretningsudvalg.

Fortsætter samarbejdet

Opsigelsen af samarbejdsaftalen får ingen negativ indflydelse på SSFs måde at samarbejde på. Det fastslog både Forretningsudvalget, Hovedstyrelsen og Dansk Generalsekretariat. SSF er fortsat mindretallets kulturelle hovedorganisation, der altid tænker hele mindretallet ind.

– Vi har et godt og konstruktivt samarbejde, der på trods af den betændte situation i Samrådet fungerer i bedste velgående. Det ændrer vi ikke på. Samrådet har aldrig haft indflydelse på eller været årsag til samarbejdet inden for mindretallet, fastslår SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen.

Samrådets medlemmer blev onsdag aften orienteret om Hovedstyrelsens beslutning, der betyder, at SSF ikke deltager ved det næste møde i Samrådet. Det holdes den 20. marts.

SSFs beslutning betyder endvidere, at generalsekretariatet ikke længere yder sekretariatsbistand til Samrådet og, at Gitte Hougaard-Werner ikke længere er kommissarisk formand.

Baggrund

Inden for det danske mindretal i Sydslesvig varetages interesserne og opgaverne for de dansksindede af selvstændige foreninger og organisationer.

De indgår i Samrådet for at “drøfte og så vidt muligt afklare spørgsmål af fælles interesse”.

Det vil sige, at rådet ikke har nogle kompetencer i forhold til de enkelte organisationer. Samrådet består af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Dansk Kirke i Sydslesvig, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, Friisk Foriining, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), “De Tilsluttede Foreninger”, Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW). Desuden kan Grænseforeningen Danmark udpege to observatører. Rådet består af to repræsentanter samt de administrerende ledere fra hver organisation. I 2023 var der planlagt fem møder i Samrådet.

Møderne i Samrådet er offentlige.

Twitter
LinkedIn
Facebook