Tim Frogier de Ponlevoy, formand for SSFs Årsmødeudvalg, forholder sig til mottoet “Frivillig - fordi jeg ikke kan lade være!”. (Foto: Tim Riediger, SSF)

Fokus på frivillighed: Vores fællesskab bygger på den frivillige indsats

Siden september 2020 er Tim Frogier de Ponlevoy formand for SSFs Årsmødeudvalg. I den funktion har han været med til at fastlægge mottoet til årsmøderne 2023. Mottoet lyder “Frivillig – fordi jeg ikke kan lade være!”, og Tim beskriver i det følgende, hvad frivillighed betyder for ham:

»Som elev var det for mig en selvfølge at deltage i aktiviteter, som var leveret af mindretallets organer. Om det nu var kurser på aktivitetshuset, sammenkomster med SSW-U eller deltagelsen i Årsmøderne. Aktiviteterne var altid en fast bestanddel af mindretalslivet.
Det, som jeg ikke var bevidst om dengang var, at mange, hvis ikke alle, af de ting vi deltog i, kun var muliggjort gennem en indsats af frivillige – det vil sige ulønnede ildsjæle. Mennesker, som følger en passion eller fornemmer, at deres arbejdsindsats indenfor mindretallet er afgørende, og derfor beslutter sig til at yde en frivillig indsats.

Som voksen med et afsluttet studie samt arbejdserfaring i rygsækken, fik jeg en bredere forståelse for, hvad det betyder at involvere sig som frivillig i diverse områder.

Jeg fornemmede, at jeg med en frivillig indsats selv kan give noget tilbage til det samfund, som i den grad har præget mig.

Om det nu var som del af samarbejdsrådet i min datters vuggestue, som understøtter af SSWs kampagner eller i SSFs Årsmødeudvalg.

Det, som mine stationer for mig har tilfælles er, at de på den ene side er en forpligtelse, altså noget som jeg anser obligatorisk som del af det dansksindede samfund, og på den anden side opfyldende aktiviteter.

Opfyldende med hensyn til, at jeg oplever, hvad man samlet kan opnå, mens jeg kan indbringe ting jeg har lært og også arbejdet med på forhånd.

Udover det anser jeg det frivillige arbejde indenfor det danske mindretal som en stor chance for alle som er nye i vores samfund. Alle forældre med børn i mindretallets institutioner vil helt klart få en bedre forståelse for strukturen og hvilke chancer og muligheder disse indebærer for den enkelte og ens børn.

Her kan man også udvikle sine sproglige færdigheder på en naturlig og emnerelateret måde. Derfor har den frivillige indsats en så stor betydning for vores fællesskab. Den er givende – på rigtig mange måder.«

Twitter
LinkedIn
Facebook