Foto: Lars Salomonsen

Mindeord over fhv. generalsekretær og forretningsfører Karl Kring

Med stor sorg modtog Sydslesvigsk Forening og Dansk Generalsekretariat  nyheden om, at Karl Kring i en alder af 98 år er gået bort. 

I anledningen af Karl Krings 90-års fødselsdag i november 2014 blev han i Flensborg Avis omtalt som “Sydslesvigs bygmester”. En formulering, der på mange måder rammer plet. I sine funktioner som forretningsfører i Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, SdU, (1963-1982) og som generalsekretær i Sydslesvigsk Forening, SSF, (1982-1989) førte han tilsyn i afgørende faser af byggeprojekter som Idrætshallen, Engelsbycentret, Christianslyst, det første Danevirke Museum og Spejdergården Tydal. Projekter og steder, der har fået en ubeskrivelig betydning for mindretallet og dets medlemmer.

Både på det overordnede plan og som daglig forvaltningschef var Karl Kring en drivende kraft for at sikre vilkårene for det folkelige arbejde blandt  såvel voksne som mindretallets unge. For ham var opgaven meget konkret – foreningslivet skulle fremmes ved at være til stede, motivere hhv. begejstre. Og så skulle der arbejdes for gode fysiske rammer.  

Karl Kring har været med til at udvikle det danske mindretal, vi kender i dag, og rigtig mange af de vendinger, vi godt kan lide at bruge, passer til ham. Han var en sand ildsjæl for det danske mindretal i Sydslesvig. For ham var mindretallet en hjertesag, ja, der var tale om en livsopgave, hvor forkærlighed og pligt gik hånd i hånd. 

Et særligt indsatsområde for Kring var det internationale mindretalsarbejde. Han var i årtier meget aktivt tilknyttet den europæiske mindretalsorganisation Federal Union of European Nationalities (FUEN) og dens ungdomsafdeling for netop at fremme forståelsen og respekten for mindretalssprog og -identitet. Om nogen vidste han, at efterkrigstiden krævede en målrettet indsats for at sikre fred og mellemfolkeligt samvirke. En opgave, som ikke mindst det danske mindretal med sit nordiske bagtæppe selvfølgelig skulle være med til at løfte. 

Han prægede mindretallet, og det danske arbejde prægede hans liv. Det gælder også efter pensioneringen. Han var fortsat medlem af SSF, SSW, Ejderfonden, Sydslesvigsk SelvHjælp. Sidstnævnte var han med til at stifte i 1969. 

Karl Kring delte gerne ud af sin viden og sine erfaringer i forbindelse med debatter i Sydslesvig. Han skrev debatindlæg, gæstekommentarer, og han var ikke bleg for at komme med klare udsagn. Således fastslog han i interviewet til 90-års fødselsdagen, at “vi må passe på med, at mindretallet ikke forvaskes”, og at Neergaards berømte ord fra 1920 gjaldt de danske syd for grænsen, og ikke “et eller andet tilfældigt konglomerat af dansk og tysk”. 

Karl Kring havde klare holdninger og hjertet det rette sted. Hans uforglemmelige engagement og arbejde nyder det danske mindretal den dag i dag godt af. 

Æret være Karl Krings minde.

Jens A. Christiansen

SSF-generalsekretær

Twitter
LinkedIn
Facebook