Daniela Holm (t.v.) aflagde beretning for formanden. Nicole Schönhof er ny i bestyrelsen. (Fotos: privat)

Ny i bestyrelsen i Tønning-Garding

Nicole Schönhof blev tirsdag aften nyvalgt til distriktsbestyrelsen i SSF Tønning-Garding.
Hun er bosat i Oldenswort, og afløser Christel Jansky, som ikke ønskede genvalg.

Også på suppleantposten kom et nyt ansigt til, nemlig Daniela Holm.

Forinden havde kassereren måttet aflægge årsberetningen, da formanden Kerstin Meinert var blevet syg. Hun havde dog nået at forfatte beretningen, så Andrea Holste kunne nøjes med at læse den op.

I beretningen kunne hun blandt andet fortælle om en filmeftermiddag, som gav to nye familier som medlemmer, om et velbesøgt sankthansarrangement og om familiesprogdagene, der er en stor succes.

Af beretningen fremgik også, at distriktet fremover vil sende det meste ud elektronisk, da det er blevet ret dyrt i porto at sende som papirpost.
Det var der enkelte kritiske røster imod. 

Regnskabet udviste et betragteligt overskud på driften. Dog mest fordi man havde fået nogle legatpenge til indkøb af borde-bænkesæt, men endnu ikke købt dem.

Twitter
LinkedIn
Facebook