På billedet ses Hildegard sammen med Edmund. Hildegard blev SSF-medlem i 1947. Hun blev valgt som besidder i bestyrelsen i 1965. Fra perioden 1983 til 2001 var hun på skift bisidder og næstformand. (Foto: Lars Salomonsen)

Til minde om Hildegard Srogosz – SSF Skovby har mistet en flittig ildsjæl

På vegne af bestyrelsen i SSF Skovby, skriver formand Inge Lindahl-Koitzsch:

»Da Hildegard blev medlem af SSF i marts 1947, var det ikke selvfølgeligt at man bekendte sig offentligt til det danske. Trods vanskelighederne holdt hun ved og hun var med til at nedbryde barriererne. Hun forblev et trofast medlem af det danske mindretal til hendes bortgang.

Hildegard har været en tro støtte i arbejdet her i Skovby. Hun bestred flere bestyrelsesposter fra 1965 og frem til 2001.

Da vi fik det nye forsamlingshus ”Hærvejshuset”, var Hildegard med til at gøre det til en fest, og vores venskabsforening ”Kjellerup Grænseforening” har tit spurgt ”Hvordan går det damen med den røde hat?”

Et herligt billede af Hildegard, der ikke var bange for at sætte sin hat som hun ville. I 1990’erne grundlagde hun ”Seniorklubben”, som hun stod i spidsen af frem til 2013. I årenes løb sørgede hun for, at der jævnligt blev samlet en gruppe, så de sammen tog til ”Bennetgård” i 14 dage. Hun nød at hygge sig sammen med de andre, hvor de sammen levede en dansk hverdag.

Da der var brug for hjælp til vort 20 års jubilæum, sagde Hildegard ”det kan Seniorklubben ordne. De, der ikke kan bage, kan hente kager hos bageren. Also geritzt”. Skulle der nye duge til forsamlingshuset, så købte Hildegard stof og syede lige et ”par” duge (12 stk).

I knap 25 år var hun også vores degn og hjalp pastor Terp med at afholde gudstjenesterne i ”Hærvejshuset”. Her blev hun understøttet af hendes kære Edmund.

Noget der lå ægteparret Srogosz på hjertet var Årsmøderne i Slesvig. De cyklede ind til SIF Pladsen med kaffe og kage i cykelkurven, for at sætte sig i skyggen under træerne ved siden af flagstængerne. Edmund var hende altid en stor støtte, han stod hende bi, ligegyldigt hvad hun ville arrangere. Vi husker gerne tilbage og ser Hildegard og Edmund gå hånd i hånd gennem Skovby.

SSF har æret hende med Oberst H. Parkovs ”Sydslesvigpris” i 1998.

For hendes sociale engement her i Skovby, er hun i januar 2011 blever tildelt ”Ehrenamtspreis der CDU” Skovby. En tak for at yde et stort arbejde for SSF og ”Seniorenbeirat” her i Skovby unden dog at lukke flertalsbefolkningen ude.

Ih, hvor var Edmund stolt.

SSF Skovby har meget at takke Hildegard for. Hun var aktiv her i distriktet indtil hendes flytning til ”Magretegården” i Slesvig. Hendes Seniorklub forblev hun tro. Hun kom stadig indtil november 2022, når blot hun blev hentet. Som skrevet var hun os tro til det sidste.
Vore tanker går til familien, der har mistet en varmhjertet mor, svigermor, Oma og oldemor.
Æret være Hildegards minde.«

Twitter
LinkedIn
Facebook