Ejdersteds danske idrætsforening er identitetsskabende

– IF Tønning ser sig selv som en dansk forening! Og det vil vi også blive ved med at være.

Så klokkeklart lød det fra IF Tønnings bestyrelsesmedlemmer, da foreningens ledelse forleden holdt møde med medlemmer fra SdUs styrelse. IF Tønning havde inviteret til mødet, og den klare udmelding fra foreningen kom med en genklang fra hele Ejdersted. Det var nemlig ikke kun IF Tønning, der sad ved bordet sammen med SdU. SSFs distrikt i Tønning og SSFs Amt Sydvest var også repræsenteret ligesom Uffe-Skolens skoleleder deltog. Forinden var lokale SSW’er ligeledes gået ind i debatten om klubben. Ejdersteds mindretals- folk var kommet for at støtte IF Tønning, der havde fået en del opmærksomhed, fordi SdUs styrelse i december besluttede at trække den økonomiske støtte til foreningen. SdU-formand Kay von Eitzen forklarede skridtet med, at SdUs styrelse ikke havde kunne genkende en dansk gejst i foreningen.

– SdU er de danske ungdomsforeningers paraplyorganisation. Vores formål er klart beskrevet og vi er ganske simpelt forpligtet til at sikre, at formålsparagraffen overholdes. Til den hører helt afgjort det danske.

Skridtet blev taget i forbindelse med det sproginitiativ, som SdU startede i 2018. Initiativet mundede ud i en sprogpakke, som blandt andet indeholdt dialogmøder med foreningerne under SdUs paraply. Samtaler med IF Tønnings ledelse samt et udsagn fra et tidligere bestyrelsesmedlem fik SdU til at reagere. Udsagnet fastslog, at IF Tønning ser sig selv som tysk forening.

– Men udsagnet er en del år siden. For os er det klart, at vi er en dansk forening, fastslog bestyrelsesmedlem Frank Gerdsen.

Handlingsplan
Ved mødet med SdUs styrelse fremlagde IF Tønning en handlingsplan, der skal sikre den danske gejst i foreningen. Handlingsplanen indeholder på den ene siden en erklæring, der blandt andet fastslår, at IF Tønning også i fremtiden vil sikre mindretallets medlemmer gode idrætstilbud på Ejdersted. Den anden del af handlingsplanen er

en række konkrete tiltag. De omfatter for eksempel den eksterne kommunikation, der fremover overvejende skal være på dansk. Det vil sige, at hjemmesiden og opslag på de sociale medier er på dansk. De kan efterfølgen- de oversættes til tysk, men udgangspunktet er det danske.

Et andet konkret punkt er danskkurser. Spillere og trænere vil deltage i kurser, der holdes i klubben. Både de lokale SSF’ere og skolen har tilbudt hjælp til at omsætte det punkt. Samtidig vil IF Tønning deltage i træningsweekender og fodboldkampe i Danmark. Der arbejdes desuden på et samarbejde med fodboldklubben på Fanø, som byen Tønning har en venskabsforbindelse til.

Tættere samarbejde
En vigtig del af handlingsplanen er et øget samarbejde med de andre danske foreninger og institutioner på Ejdersted. Ved fælles møder blev det tydeligt, at alle ønsker et bedre samarbejde på tværs af foreningerne. Således er det planlagt, at IF Tønning bliver en synlig del af årsmøderne. Desuden vises sammenhørigheden udadtil i form af en fælles bod, når byen Tønning holder foreningernes dag. På samme måde får IF Tønning en aktiv rolle i Løveløbet, der i september holdes med Amt Sydvest.

Positiv modtagelse
– Det her lyder rigtig godt, lød det fra SdU-formand Kay von Eitzen.
Han understregede, at SdUs beslutning på ingen måde var tænkt som straf eller som noget personligt. Det handlede hele vejen igennem om at sikre SdUs formålsparagraf.
– Vi savnede som sagt en dansk gejst i klubben, men det, vi har hørt i dag, er en helt anden for- tælling. Hvis klubben og mindretallet på Ejdersted formår at omsætte handlingsplanen, så kan det her nemt ende som en solstrålehistorie, lyder det fra for- manden.

SdUs styrelse vil tage beslutningen omkring tilskuddet IF Tønning op igen. Desuden har styrelsen aftalt, at der inden længe igen holdes et møde med klubben.

Twitter
LinkedIn
Facebook