Frivillig sammen: SdU holdt fælles foreningsaften

Torsdag aften stod helt i foreningernes tegn, da SdU holdt stor foreningssammenkomst med fælles spisning, hygge og dialog på Flensborghus. Alle organisationens foreninger var blevet inviteret og et pænt antal på omkring 40 frivillige fra 23 foreninger og medlemsorganisationer fra hele Sydslesvig var mødt op. Aftenens program bød blandt andet på diverse informations- og diskussionspunkter. 

Planlægning

Det var første gang, at foreningsaftenen blev holdt på den måde, og forude havde SdU’s koordinatorer i flere måneder udviklet og planlagt møder for at samle deres frivillige og på den måde at understøtte dem i at danne netværk rundt omkring i Sydslesvig.  

– For afdelingen Idræt, Unge og Kultur er det uhyre vigtigt at holde kontakt til vores foreninger. Derfor har vi længe glædet os til vores første foreningsaften. En dialog om vores arbejde for deres ve og vel har været påtrængt længe. Foreningsaftenen har blandt andet været en rigtig god mulighed for os endeligt at kunne præsentere vores nyeste og kommende indsatser for foreningslivet og samtidig at indhente et kontant og direkte feedback, siger Hinnerk Petersen, der er områdeleder for afdelingen IUK. 

Programmet

Efter en orientering om SdU’s kommende arrangementer og aktiviteter, blev de frivillige præsenteret for den nyoprettede ’bliv frivillig’ side på SdU’s hjemmeside. Under www.sdu.de/frivillig kan der læses om gode grunde til at blive frivillig. Siden fungerer som redskab for foreningerne, der mangler frivillige, samt som opslagsværk for dem, der gerne vil være frivillig.  

Informationsdelen blev efterfulgt af gruppearbejde og en åben diskussion.  

– Der var gode samtaler allerede under maden, og det fortsatte også under den aktive del. Hertil var deltagerne inddelt i seks grupper, der var blevet sammensat i forvejen for at sikre en god blanding, fortæller Maj-Britt Muerköster, SdU’s foreningskoordinator.

Fællesskabet

Mindretallets frivillige og især foreningerne sidder ofte med de samme emner og udfordringer. Ikke mindst derfor gavner det at møde hinanden. At lære hinanden og hinandens udfordringer at kende, samt at udveksle erfaring, er et vigtigt skridt hen imod et bedre samarbejde på tværs af foreningerne og ildsjælene i Sydslesvig.  

Aftenens åbne diskussion, gav mulighed for fælles overvejelse af blandt andet, hvordan frivillighedens fødekæde kan understøttes, hvordan foreningernes verden forandrer sig i de næste fem år, og hvordan foreningerne integreres i planlægningen af SdU’s overordnede arrangementer. 

IUK satser på, at der til næste møde, der er planlagt til at finde sted den 05. oktober 2023, deltager endnu flere frivillige fra endnu flere foreninger.  

 

Twitter
LinkedIn
Facebook