Sæt dit præg på Løveløbet

Sidste år lød startskuddet for Sydslesvigs store fælles projekt ”Løveløbet” for første gang. Det blev en stor succes, som samlede over 850 mennesker og satte hele mindretallet i bevægelse med gå- og løberuter, aktiviteter, musik og hygge fordelt ud over hele Sydslesvig. Opbakningen blandt deltagerne var stor, og derfor ser SdU og SSF frem til at gentage succesen i 2023. 

Nye planlægningsgrupper

Planlægningen for dette års løb er allerede gået i gang, og i denne sammenhæng vil organisationerne oprette planlægningsgrupper, der skal give alle frivillige mulighed for at medudvikle og sætte dagsordenen for løbet. SdUs områdeleder for Idræt, Unge & Kultur Hinnerk Petersen, opfordrer derfor alle som har lyst til at deltage i planlægningen, til at kontakte ham: 

– Løveløbet er vores alles fællesprojekt. Hvis du allerede har en holdning om, hvordan den oplevelse kan blive bedst mulig for os alle sammen, skal du være med i planlægningen. Vi bevæger Sydslesvig sammen! 

Bliv del af en planlægningsgruppe ved at kontakte Hinnerk på hinnerk@sdu.de eller tag direkte kontakt til SSFs amtskonsulenter. 

Gentager succesen

Sidste års løb var fordelt ud over hele Sydslesvig med seks unikke startsteder: Kobbermølle, Slesvig, Egernførde, Hatsted, Langbjerg Skov og Tønning. Hvert startsted bød på tre forskellige ruter på henholdsvis 10, 5 og 3 kilometer. Sidstnævnte var tænkt som en rute til fodgængerne, så alle kunne være med. Desuden begyndte løbet på samme tid ved alle startsteder, så hele Sydslesvig kunne bevæge sig i fællesskab. Alle de involverede byer havde også sørget for et kulturelt rammeprogram samt bidrag fra nogle af de lokale foreninger, som sørgede for den hyggelige stemning før og efter løbet.

Inden startfløjtet for Løveløbet 2023 lyder den 17. september, kan man vælge sit startsted samt rute. Dette sker via tilmeldingen der åbner den 01. april 2023 på hjemmesiden www.loeveloebet.de. Her vil man kunne finde alle nødvendige informationer om startsteder, ruter og meget mere. Som noget nyt i år præsenterer Løveløbet også officiel merchandise, som allerede nu kan bestilles på hjemmesiden. 

Twitter
LinkedIn
Facebook