Husk Dybbøldagsindsamling i april

I år gennemfører SSF atter sin Dybbøldagsindsamling til fordel for et af de danske forsamlingshuse i Sydslesvig. Det foregår i april-måned. 

Indtægterne går i år til SSFs forsamlingshus i Nibøl. Forsamlingshuset bliver brugt flittigt til lokale danske møder og trænger til et nyt redskabsskur. Det gamle er kommet op i årene og skal erstattes med et ny. Derfor går indsamlingen 2023 til Nibøl forsamlingshus. 

SSF håber, at mange bidrager solidarisk til at hjælpe mindretallet i Nibøl. 

Bidrag til Dybbøldags-indsamlingen bedes indbetalt til 

Sydslesvigsk Forening
Union-Bank Flensborg
IBAN: DE23 2152 0100 0000 0171 75 
BIC: UNBNDE 21XXX 

For beløb over 15 euro tilsendes ”Spenden-Bescheinigung” under forudsætning af, at navn og nøjagtig adresse er angivet på overførselsdokumentet. 

SSF’s distrikter og andre kan foretage listeindsamlinger.

Listerne fås på de danske sekretariater. 

Twitter
LinkedIn
Facebook