Anke Spoorendonk, Slesvig-Holstens tidligere minister, og talskvinde for arbejdsgruppen ”Harrislee Bahnhof”, holdt en tale. (Foto: privat)

Harreslev til minde for nationalsocialismens ofre

Den 26. januar 2023, blev den første mindesten ”Stolperstein” lagt i Harreslev foran Süderstraße 23. Ludwig Hecker talte de indledende og forklarende ord til den officielle indvielse. I huset med nummer 23 boede Ferdinand Janns, en ung mand fra Harrislefeld, medlem af KPD.

Ferdinand Janns blev arresteret i 1934 i forbindelse med ulovlig indsmugling af antinazistiske flyveblade fra Danmark og senere dømt for landsforræderi. I 1943, mens han afsonede sin straf, blev han indkaldt til det, der var kendt som dødsbataljonen ”Straffebataljon 999”. Ferdinand Janns vendte aldrig tilbage.

Efter denne mindehøjtidelighed samme dag, mødtes cirka 100 personer ved mindesmærket ”Harrislee Bahnhof”, hvor Harreslevs borgerforstander, Heinz Petersen, talte besindige og eftertænksomme ord på 25-årsdagen for mindesmærket.

Slesvig-Holstens tidligere minister, medinitiator og talskvinde for arbejdsgruppen ”Harrislee Bahnhof”, Anke Spoorendonk, talte herefter både følelsesvækkende, advarende og fremadrettede ord til de mange fremmødte

deltagere, inden eleverne fra Harrislee Zentralschule og Duborg-Skolen fra Flensborg, fortsatte med følelsesladede digte, sangbidrag og poety slam – som gengav krigens rædsler overfor den fremmødte forsamling.

Mindehøjtideligheden blev afsluttet at kransenedlæggelser og en varm tak til alle fremmødte af Harreslevs borgmester, Martin Ellermann.

Mindesmærket ”Harrislee Bahnhof” markerer deportationen af de godt 1600 danske fanger fra Frøslev lejren, som blev sat på tog fra Harreslev banegård til Neuengamme og videre til andre koncentrationslejre i Tyskland. For 220 deporterede blev det deres sidste rejse. Æret være deres minde.

I Harreslev er denne årligt tilbagevendende mindedag for ofrene af nationalsocialisternes Holocaust, et særligt fingerpeg for, at der også for fremtiden og på tværs af generationerne skal kæmpes for demokratiet. Fascismen må aldrig mere få lov til vise sit grimme fjæs.
Især fordi der igen raser en krig i Europa, må det forfærdelige nazistiske rædselsregime (1933-1945) aldrig glemmes.

Twitter
LinkedIn
Facebook