Kreativitet under pres – lad os ændre det!

– Vi oplever, at børn og unge har svært ved at gå til kreative opgaver, designe noget selv, finde på noget, komme med en ny idé, forestille sig en proces/et projekt/et resultat og at gennemføre det. De mangler i højere og højere grad grundlæggende færdigheder inden for kreative områder.

Sådan lyder det fra Sarah Keppler, leder af Aktivitetshuset i Flensborg. Hun oplever i højere grad, at børn og unge er udfordret på det kreative område. De mangler nogle grundlæggende evner, og det er et problem for hele mindretallet. Derfor ønsker hun at sætte emnet på dagsordenen. I oktober 2022 indkaldte hun til et første fællesmøde om emnet.

Sarahs overvejelser til det, kan du læse her:

Det at være kreativ, er nok en af de kompetencer, der er sværest at definere, lære og bruge.

For at tage fat om emnet, vil jeg gerne fortælle jer om nogen oplevelser, vi har haft i Aktivitetshuset i det sidste år. Vi har en del børn og unge der kommer i Aktivitetshuset. Nogle kommer med deres familie, andre med deres venner, nogle i deres klasse eller som hold om eftermiddagen.

Tilfælles har de, at de i videste forstand har svært ved at være kreativ. De har svært ved at gå til kreative opgaver, designe noget selv, finde på noget, komme med en ny idé, forestille sig en proces/et projekt/et resultat og at gennemføre det. De mangler i højere og højere grad grundlæggende kunnen inden for kreative områder. Lad os tage håndarbejde som eksempel. De kan ikke strikke eller hækle, de ved ikke, hvad broderi er, de aner ikke, hvordan en symaskine bruges eller hvad den kan, de aner ikke, hvad tekstilkunst er. Men det kunne lige så godt være arbejde med træ, metal, madlavning, formning, musik, teater eller kunstneriske aktiviteter.

Vi har haft forespørgsler fra forældre, om vi ikke kunne tilbyde et sykursus for unge i Aktivitetshuset. For unge, der havde fået symaskiner foræret eller ønskede sig en symaskine, men ikke vidste, hvordan den skulle bruges eller hvad man kunne lave med den. Så hvis ikke det er en færdighed, der gives videre i familien eller viden, de får lært i skolen pga. tidsrammen eller andre prioriteter, hvad gør man så?

Hvad gør man i Sydslesvig som barn eller ung, når man gerne vil lære ”det at være kreativ”? Eller for den sags skyld: Hvad gør man som forælder i Sydslesvig, når man kan mærke, at ens barn er kreativ? Fx kan sætte farver sammen på en fantastisk måde. Eller bliver stående på julemarkedet, hvor en sidder med en rok og spinder garn. Eller når ens barn kunne trænge til en aktivitet, det kan dykke ned i, blive dygtig til, beherske, udvikle, afprøve, skabe noget med?

Lad os være modige og tænke nyt.

Vi kunne som det danske mindretal beslutte, at ”det at være kreativ” er den vigtigste kompetence, vores børn skal kunne beherske i deres liv som ung og voksne. Og forstå mig ret, et fokus på kreativitet ville få betydning for sprogindlæring, for motorikken, for selvbevidstheden, for grundlæggende kompetencer som regning, skrivning, læsning, for koncentrationsevnen, for fantasien, for hele deres liv.

Et fællesmøde med repræsentanter fra mindretallets organisationer i oktober 2022 gjorde det tydeligt, at vi står sammen om udfordringen og at vi i Aktivitetshuset ikke er de eneste, der oplever, at vores børn og unge mangler kreativitet.

Lad os ændre det! I fællesskab kan vi sætte en dagsorden i Sydslesvig, hvor udviklingen af børn og unges kreativitet står som første prioritet. Lad os skabe et sted, et rum, muligheder, hvor børn og unge kan dykke ned i kreative processer og lære kreative færdigheder på et fagligt højt niveau. Hvor børn og unge mødes, hvor professionelle voksne inden for kreative fag lærer fra sig. Hvor børn og unge inspireres, tænker nyt, bruger fantasien, tænker ukonventionelt, bruger hænderne til at skabe, forme, lade opstå – deres kreativitet, deres personlighed, deres liv – i Sydslesvig.

Twitter
LinkedIn
Facebook