Dybbøldagsindsamlingen til fordel for Nibøl forsamlingshus

I år gennemfører SSF atter Dybbøldagsindsamlingen til fordel for et af de danske forsamlingshuse i Sydslesvig.

Indtægterne går i år til forsamlingshuset i Nibøl. Det bliver brugt flittigt til lokale danske møder og trænger til et nyt redskabsskur. Det gamle er kommet op i årene og skal erstattes med et nyt. Derfor går SSFs indsamling 2023 til Nibøl forsamlingshus.

SSF håber, at mange vil bidrage solidarisk til at hjælpe vennerne i Nibøl.

Bidrag til Dybbøldagsindsamlingen bedes indbetalt til:

Sydslesvigsk Forening
Union-Bank Flensborg
IBAN: DE23 2152 0100 0000 0171 75 BIC: UNBNDE 21XXX

For beløb over 50 euro tilsendes ”Spenden-Bescheinigung” under forudsætning af, at navn og nøjagtig adresse er angivet på overførselsdokumentet.

SSFs distrikter og andre kan foretage listeindsamlinger.

Listerne fås på de danske sekretariater.

Twitter
LinkedIn
Facebook