Redaktionen bag Ugeavisen Sydslesvig

Velkommen til den 13. udgave af Ugeavisen Sydslesvig, SdU og SSFs medlems- og informationsblad. Efter nogle spændende og på mange måder hæsblæsende uger, er det på tide at præsentere holdet bag Ugeavisen.
Modsat andre redaktioner, har Ugeavisen ikke en redaktion, der udelukkende arbejder med produktionen af avisen. Til gengæld har Ugeavisen fire medarbejdere, der ved siden af mange andre kommunikationsopgaver også står for produktionen af foreningsbladet. De fire er Anders Toftgaard-Hansen, SdU- PR og kommunikation/kulturkoordinator, Linn Grosser, SdU- PR og kommunikation, Rasmus Meyer, SSF-kommunikationschef og Claudia Jans, SSF-kommunikationsmedarbejder.

Et spændende samarbejde

Ugeavisen Sydslesvig er en ny satsning fra de to store folkelige organisationer i Sydslesvig – SdU og SSF. De så sig, i kølevandet på endnu en kuldsejlet strukturdebat, dybt i øjnene og var enige om, at samarbejdet skulle udvides.
Der blev hurtigt peget på kommunikationen, og organisationernes kommunikationsafdelinger fik til opgave at se på, hvordan et tættere samarbejde kunne se ud.
– Det blev hurtigt klart, at et fælles medlems- og informationsblad gav rigtig god mening, fortæller Linn Grosser.
Men hvad der lød nemt i teorien, viste sig at indeholde en lang række detaljer, som de fire skulle forholde sig til.
– Vi skulle enes om farverne, formaterne, skrifterne, indholdet, opgavefordelingen, samarbejdskulturen, arbejdsgange, og rigtig mange andre ting. Og selv om vores afdelinger altid har haft et tæt samarbejde, er det alligevel noget særligt at producere en avis sammen hver uge. Vores forskelligheder er helt klart en styrke og vi holder meget af hinanden og samarbejdet, fortæller Linn Grosser.
– Kommunikation er ikke lig med kommunikation. Vi har alle vores baggrunde og styrker, men når man er enige om, hvad der i sidste ende skal komme ud af det, kan forskelligheder bidrage til at gøre et produkt spændende, supplerer Anders Toftgaard-Hansen.

Rasmus Meyer tilføjer:
– Vi var hele tiden enige om, at begge organisationer skal føle medejerskab i Ugeavisen, og at det folkelige arbejde i organisationerne skal stå i fokus. Vores opgave er at informere vores medlemmer, og at genspejle, hvad der sker i vores organisationer. Det er det primære mål, og så må vi i fællesskab finde ud af, hvordan vi gør det bedst, fastslår Rasmus Meyer. Han tilføjer, at det har været spændende at komme lidt tættere på foreningerne under SdU.
– Ingen af os er jo kun SdUer eller SSFer. Vi er alle medlemmer af mindretallet, men jeg har i sagens natur arbejdsmæssigt primært haft med SSFs kulturarbejde at gøre. Så er det da spændende også at komme i kontakt med klubberne under SdU, lyder det fra Claudia Jans.

Opdeling og opfordring

Den redaktionelle opdeling hos Ugeavisen Sydslesvig er ret flydende. Det er ikke sådan, at nogen kun skriver, andre udelukkende tager billeder, læser korrektur eller layouter.
– Vi har meget fokus på, at begge organisationer kan genkende sig selv i Ugeavisen. Derfor er det ikke vigtigt, hvem der gør hvad. Afgørende er, at vi er fælles om at lave avisen, siger Linn Grosser, der samtidig opfordrer foreningerne og institutionerne under SdU samt SSFs distrikter og amter til at bidrage til Ugeavisen.
– Vi tager meget gerne ud og møder folk. Vi vil også meget gerne være med til arrangementer, men vi kan desværre ikke være med til alt, hvad der sker i Sydslesvig. Alligevel vil vi meget gerne genspejle hele det folkelige arbejde. Derfor opfordrer vi alle til at tage kontakten til os, så vi sammen kan finde en vej, så alle er med i Ugeavisen Sydslesvig, lyder opfordringen fra Anders Toftgaard-Hansen, der også gælder de organisationer, der er tilsluttet SSF samt andre, der bidrager til det folkelige arbejde i Sydslesvig.
Man kan komme i kontakt med redaktionen via mail (redaktionen@ugeavisen-sydslesvig.de) eller direkte på Facebook eller Instagram – @ugeavisen.sydslesvig.

Twitter
LinkedIn
Facebook