Højt aktivitetsniveau i Rendsborg-Egernførde Amt

Torsdag aften holdt Rendsborg-Egernførde amtsgeneralforsamling i Medborgerhuset i Egernførde.  På dagsordenen stod blandt andet valget til formandsposten, hvilket blev til en ret sikker sag, da siddende formand Niels-Jørgen Hansen ønskede genvalg, og der ikke var modkandidater.  Han blev valgt enstemmigt, men inden han indtog den nye post, aflagde han sin årlige beretning. Mødet, der blev […]

Husk Dybbøldagsindsamling i april

I år gennemfører SSF atter sin Dybbøldagsindsamling til fordel for et af de danske forsamlingshuse i Sydslesvig. Det foregår i april-måned.  Indtægterne går i år til SSFs forsamlingshus i Nibøl. Forsamlingshuset bliver brugt flittigt til lokale danske møder og trænger til et nyt redskabsskur. Det gamle er kommet op i årene og skal erstattes med […]

For en stormester er alder ingen hindring

Tekst og billeder af Tilla Rebsdorf Han er den første der møder op, og den sidste der går. I mere end 50 år har judorummet i kælderetagen været hans faste tilholdssted, og han fortsætter som træner.  Peter Schneider, KFUM IF Flensborgs stormester i Jiu Jitsu, er ikke nogen hr-hvem-som-helst. For et par år siden blev […]

…og vinderen er

Amatørkunstnere fra hele Sydslesvig mødtes sidste onsdag på Dansk Central Bibliotek i Flensborg, for at fejre afslutningen af Amatørudstillingen. Udstillingen, der varede fra den 3.-22. marts, viste et imponerende udvalg af kunstværker, med i alt 96 indsendte bidrag fra hobbykunstnere. Udstillingen opstod som et samarbejde mellem SdU, SSF, Skoleforeningen og DCBIB.  Publikumspris En af de mest […]

En svedig succes

For anden gang i dette forår, har SdU afholdt en søndag i fitnessens tegn. Søndag den 26. marts var 25 kvinder i kondisko, mødt op i idrætshallen for at prøve kræfter med Cross Dance og Tabata. – Selvom tilmeldingsfristen til arrangementet var med kort varsel, var det godt besøgt og folk var glade, fortæller René […]

Altid gang i Sct Georgs Gildet i Flensborg

Den 16. marts holdt Sct. Georgs Gildet i Flensborg sit årlige gildeting i Det Danske Hus i Sporskifte. Her berettede gildemester Ami Jessen om mange spændende tiltag i gildeåret 2022/23.  Men først mindedes gildet fire markante og trofaste medlemmer, Kirsten Fabricius, Mucki og Torben Kvist samt Roland von Oettingen, der var gået hjem indenfor de […]

Sort Sol: Tålmodighed blev belønnet

Foto og tekst af Birgit Messerschmidt, formand for Humanitært Udvalg Det Humanitære Udvalg var på tur med Siggi Pfingsten i håb om at se det vidunderlige naturfænomæn, Sort Sol.  Trods gråvejr, regn, blæst og kulde blev det for de 55 deltagere en uforglemmelig oplevelse. Siggi Pfingsten, der allerede under busturen fortalte om de steder vi […]

Mindeord over fhv. generalsekretær og forretningsfører Karl Kring

Med stor sorg modtog Sydslesvigsk Forening og Dansk Generalsekretariat  nyheden om, at Karl Kring i en alder af 98 år er gået bort.  I anledningen af Karl Krings 90-års fødselsdag i november 2014 blev han i Flensborg Avis omtalt som “Sydslesvigs bygmester”. En formulering, der på mange måder rammer plet. I sine funktioner som forretningsfører […]

Nekrolog fra Anders Kring, Jens Kring og Aase Stryi om deres far

Fhv. generalsekretær for Sydslesvigsk Forening Karl Kring afgik 98 år gammel, ved døden tirsdag den 21. marts 2023. Karl Kring blev uddannet som købmand i en flensborgsk engroshandel. Som 17-årig blev han indkaldt til krigstjeneste, hvor han først kom til Norge, siden til Frankrig. Ved krigens slutning var han tildelt et cykelkompagni på Fanø. Karl […]

Du skal da bare spørge mig!

”Frivillig, fordi jeg ikke kan lade være.” Sådan lyder Årsmødernes motto, som skal sætte spot på det frivillige arbejde, for der er faktisk mange, der gerne vil engagere sig i foreningernes arbejde. De skal bare have et lille skub. Af Tilla Rebsdorf ”Jeg mangler en til at hjælpe mig med lilleputterne på søndag. Var det […]

SSFs Hovedstyrelse holdt møde i Slesvig

Mandag aften holdt SSFs Hovedstyrelse møde på Slesvighus. På dagsordenen stod blandt andet nedlæggelsen af distrikterne Nyhus og Munkbrarup/Ves, begge i Flensborg Amt.  Amtskonsulent Marike Hoop orienterede forsamlingen om, at Nyhus havde 53 medlemmer. De overdrages nu til Harreslev ligesom distriktets formue går til Harreslev.  Distriktet i Munkbrarup/Ves havde 131 medlemmer, der nu fordeles på […]

Nyt ansigt i bestyrelsen i Husum

Timo Hehnke blev i fredags nyvalgt til bestyrelsen i SSF Husum og Omegn. Hehnke, der er 44 år og har børn i Husum Danske Børnehave, kunne ikke møde op, men havde fremsendt skriftligt tilsagn om, at han gerne ville vælges. Han afløser Inga Lilge, der havde bedt sig fri. Andre Lambertsen, Christine Groß og Hans […]